Formació fotogràfica

Cursos    ____________________

Dins d’aquest bloc cada any programem cursos de formació fotogràfica. Des de bàsics, dirigits a aquelles persones que no tenen cap coneixement i es volen iniciar en aquest camp, fins cursos de nivells més avançats, tant en el camp de l’art foto-gràfic como en el de l’edició.

Xerrades fotogràfiques     __________

Les “Xerrades fotogràfiques” són col·loquis formatius on tractem temes d’interès, com la creativitat, la composició, com fer una crítica sobre art i fotografia, estudi dels clàssics, la visió en l’art fotogràfic, etc. I que a part dels socis poden venir com a convidats persones a les que els interessi el tema. La freqüència ve a ser d’una o dos al mes.

Tallers pràctics       ______________

En els taller pràctics formatius algun soci expert o una persona de fora que convi-dem a venir ens explica de manera pràctica com treballar per obtenir millors re-sultats en les nostres obres fotogràfiques.