Concursos fotogràfics

Durant l’any fem diversos concursos de fotografia, alguns oberts a tothom i d’al-tres només per a socis.

Concurs Estatal de Fotografia Vila de Sant Boi    ____

Aquest és el més important on participen fotògrafs de tot el món i on tenim una categoria concreta amb el tema Sant Boi. La qualitat del seus participants i de les obres presentades ha estat reconeguda per les autoritats de les federacions on AFOBOI està federada.

Lliga social    _________________

És un concurs fotogràfic on participen socis i sòcies presentant fotografies men-sualment. Un jurat amb acreditació oficial alien a AFOBOI puntua les obres pre-sentades. Les fotografies s’exposen al nostre espai de Can Castells Centre d’Art on tots el visitants que ho desitgin poden veure-les.