Taller d’il·luminació d’estudi

04/ 2018

La proposta d’aquest taller té el caràcter de Pràctica formativa.
Es tracta d’aprendre a utilitzar l’estudi i introduir-se al món de la fotografia d’estudi i la seva il•luminació. És a dir, no es tracta d’una pràctica de l’activitat denominada com «shooting». Aquest taller serà conduït i tutelat per Alba Guapo i Dani Hernández S’ha contractat una model d’un cert nivell perquè les poses a fotografiar siguin acordades entre el (la) fotògraf (a) i la model, podent ella suggerir les més idònies per al desenvolupament de la sessió i l’aprenentatge.

Es duran a terme a Can Castells les sessions següents:
Divendres dia 20 d’Abril, de 16:00 h. a 20:30 h. per a 7 fotògrafs (es). Dissabte dia 21 d’Abril, de 16:00 h. a 20:30 h. per a 7 fotògrafs (es) cada sessió es distribuirà en 3 rondes de fotografia:
1ª.- 7 minuts per fotògraf (a). Temàtica vestit Pin Up, per poder explicar com dirigir una mica la model. FONS BLANC.
2ª.- 10 minuts per fotògraf (a). Temàtica Llenceria. FONS NEGRE i RETALLADA snooze.
3ª.- 10 minuts per fotògraf (a). Temàtica Burlesque (similar Music-Hall) cotilles. FONS GRIS.

Amb aquesta distribució de temps i limitació en el nombre de fotògrafs (es), es pretén unes sessions àgils i que siguin ben aprofitades obtenint un resultat d’acceptable qualitat artística.
Mentrestant, us animem a fer les vostres pràctiques domèstiques jugant amb la llum i a observar a internet idees de posis que puguin ser interessants per a suggerir. Durant les sessions: «NO ES PERMITIRA L’ÚS DE RÀFEGUES», ja que la model no està prevista per a això i els flaixos requereixen cert temps de regeneració.
Es recorda que la relació amb la model durant les sessions ha de ser altament respectuosa, no exigint una actuació diferent de l’exposada en aquestes pautes.
S’estima que el cost de la model suposarà una derrama per assistent d’aproximadament 20 Euros, que es satisfaran en metàl•lic a l’inici de la sessió. Per a la inscripció: info@afoboi.com, indicant el dia preferit. No obstant, si cal reajustar la distribució es notificaria als (es) interessats (es). Dani Hernández i Alba Guapo