Concurs fotogràfic 10è Aniversari AFOBOI

Bases del concurs fotogràfic

Convocatòria De l’1 al 31 d’octubre 2018

Participants Socis i sòcies d’AFOBOI.

Autoria i drets Les fotografies presentades han de ser inèdites a les lligues d’Afoboi i no poden haver estat premiades en cap altre concurs. L’autor serà el legítim propietari dels drets d’imatge i per tant serà l’únic responsable davant qualsevol reclamació sobre l’autoria.

Temàtica Número 10

Obres i lliurament Cada soci podrà presentar fins un màxim de tres fotografies. Lliurament on-line

Tècnica Les fotografies poden ser realitzades en qualsevol tècnica. No s’acceptaran fotomuntatges, ni s’acceptarà cap obra que pugui donar peu a que el tema lliurat s’hagi aconseguit d’una forma manipulada per qualsevol dels programes d’edició actuals.

Mides Les fotografies s’hauran d’enviar en la data indicada, al correu: info@afoboi.com indicant el nom i/o número de soci, en 1200 ppp en la mida més gran, i amb una resolució de 72 dpi. No s’acceptarà cap fotografía que superi aquestes mides.

Premis El lliurament dels premis es fará el 13 novembre a les 19h. al Centre d’Art Can Castells, carrer Lluís Castells, 16. Sant Boi Premis:
1r Premi Trofeu + 100 €
2n Premi Trofeu + 75 €
3r Premi Trofeu + 50 €
3 Accèssits
* Cada concursant només podrà rebre un premi.

Jurat El jurat estarà format per persones vinculades a la cultura de Sant Boi i el resultat del veredicte serà inapel.lable.

Exposició Exposició virtual Espai Flick d’AFOBOI : flickr.com/photos/afoboi

Observacions Qualsevol imprevist que pugui sorgi serà resolt per l’organització. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquest bases Les obres premiades passaran a formar part del fons fotogràfic d’Afoboi, que es reserva el dret de publicarles, difondre-les i reprodruir-les sense ànim de lucre i nomenant sempre l’autoria de la mateixa.